Ställa på bilen

När bilen är avställd hos Transportstyrelsen behöver du ingen försäkring eller betala fordonsskatt. När du ställa på bilen igen måste en trafikförsäkring vara registrerad hos vägtrafikregistret och Transportstyrelsen aviserar fordonsskatten direkt. Skatten ska betalas senaste tre veckor från det datum bilen ställs på.

Tänk på att du inte kan ställa på bilen retroaktivt, alltså bakåt i tiden, utan påställningen gäller från och med den dag eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan till Transportstyrelsen. Om du gör din anmälan i deras mobilapp, gäller påställning alltid från och med den dag du gör anmälan.

Förlängd besiktningstid i vissa fall

I vissa fall förlängs besiktningstiden i samband med påställning. Då får bilen körförbud först tre veckor efter det datum den ställs på. Transportstyrelsen kontrollerar detta automatiskt i samband med att bilen ställs på.
Läs mer om påställning hos Transportstyrelsen

Vad händer med försäkringen när du ställer på bilen?

Om bilen var trafikförsäkrad före avställningsperioden eller har avställningsförsäkring under avställningen, finns det en vilande trafikförsäkring hos vägtrafikregistret. Då behöver du bara kontakta Transportstyrelsen och anmäla att du vill ställa på bilen igen. När det är klart meddelar de oss att du har ställt på bilen, och din försäkring börjar automatiskt att gälla igen med samma omfattning som du hade före avställningen. Du får ett nytt försäkringsbrev från oss efter påställning.

Bra att veta

  • Om du inte hade bilen försäkrad före avställningen, måste du köpa minst en trafikförsäkring innan du kan ställa på bilen.
  • Om bilen var försäkrad när du ställde av den får du köra den kortaste vägen till och från bilbesiktningen.
  • Det bästa är att betala fordonsskatten innan du börjar köra igen.
  • För säkerhetens skull är det bra att kontrollera däcken, fylla på spolarvätska, kolla olja, kylarvätska och så vidare, innan du kör den.

Läs också om att ställa av bilen

Visste du att ...

Audi Försäkring har generös ersättning för däck och fälg

Försäkringen gäller utan någon övre beloppsgräns vid stöld av däck, fälgar, GPS, stereo och annan fabriksmonterad utrustning. De enda avdrag som görs är åldersavdrag och självrisk. Hur stort åldersavdraget blir beror på hur gammal utrustningen är vid skadetillfället. Det kan du läsa mer om i villkorets punkt 5.3 Värdering av utrustning.