Sveriges enda märkesförsäkring för Audi 

Logo Audi Försäkring
Logo Audi Försäkring

Risken för viltolycka ökar på hösten

På hösten är det mycket aktivitet i skogen. Bär- och svampplockare, brunsttider och jakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna.

Älg står mitt på vägen

Enligt Nationella Viltolycksrådet inträffar fler än 65 000 viltolyckor i Sverige varje år. Viltolyckor där rådjur är inblandade är vanligast följt av vildsvin och älg.

Se upp i gryning och skymning

I gryning och skymning är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.

Brunsttiderna börjar redan i juli och augusti för rådjur, för hjort är det september och älgens brunsttid infaller i slutet av september till början av oktober.

Rådjur, vildsvin, älg och hjort är de djur som är mest inblandade i viltolyckor. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, oftast bara materiella skador. Älgar är stora och tunga djur och det kan leda till stora skador på bilen.

Så minskar du risken för djurkollision

Här följer några tips om vad du ska tänka på för att minska risken för kollision med stora djur som älg, vildsvin, rådjur, hjort och ren:

  • Anpassa farten och håll uppsikt. Tänk på att risken ökar på våren och hösten.
  • Var extra uppmärksam i gryning och skymning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
  • Kom ihåg att en svart sopsäck som sitter på en plogpinne varnar för lösdrivande renar.

Gör så här om en viltolycka inträffat

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om du inte vet om djuret är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Anmäl skada om du eller din bil har skadats

Du är skyldig att rapportera en viltolycka

Enligt lag är du skyldig att rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Läs mer på polisen.se om hur du ska agera om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

Nationella Viltolycksrådet kan du läsa om hur man organiserar eftersöket av trafikskadat vilt.

Ingen självrisk med Stor Bilextra

Med tillägget Stor Bilextra slipper du betala självrisk vid kollision med djur. Dessutom får du ersättning för större delen av hyrbilskostnaden om bilen skadas och skadan kan ersättas genom försäkringen.